Uluslararası İlişkiler


Kafkasya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümü gelişen teknolojik gelişmelerin güncel bir şekilde takip edilmesi ve bu gelişmeler paralelinde olayları analiz edebilme gücü yüksek kişilerin yetiştirilmesine ortam hazırlamaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünde akademik eğitim görmeniz sonucunda uluslararası resmi ya da özel kurumlarda çalışabilmek amacına dönük olarak çağdaş eğitim düzeyinde bir eğitim almanıza alanında uzman öğretim görevlilerimiz sizlere yardımcı olmaktadırlar. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilmeniz için uluslararası ilişkiler alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekmektedir. Bu alanda aldığınız eğitim sonucunda ekonomik ve siyasi alanda alanında uzman birer birey olarak yetişebilir ve çok iyi yerlerde iş sahibi olabilirsiniz.

Kafkasya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde görecek olduğunuz dersler disiplinler arası bir yaklaşım esasına göre hazırlanmıştır. Alanınız gereği ders içerikleri sürekli güncellenmekte ve ders programınıza yeni ilave dersler eklenmektedir. Uluslararası sistem tarihi dersi uluslararası ilişkiler bölümünün ana dersi gibidir. Dış ilişkiler, uluslararası sistem tarihinin işleyişi, ekonomik yapısı ve hukuki çevresi gibi dersler bu dersi destekleyici dersler arasında yer almaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenciler gelecekle ilgili tahmin becerilerini nasıl geliştireceklerini, karşılaştırmalı ve politik karar alma sürelerinin nasıl gelişebileceğini, bölgesel analizi nasıl yapacaklarını öğrenerek kendilerini alanlarında her geçen gün daha çok geliştirmektedirler.

            Kafkasya Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünde okumaya karar vermeniz durumunda Euro Star danışma eğitim merkezi ile bağlantıya geçebilir ve bu üniversiteye nasıl kayıt yaptırabileceğiniz ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Bu alanda çalışmalarınızı yaparken geniş bilgi birikimine sahip olmakla beraber çalışma alanınızı daha geniş bir yelpazeden inceleme olanağı bulabilirsiniz. Uluslararası sistem tarihinin evreleri ile ilgili geniş bilgi sahibi olarak bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu üniversiteden aldığınız diploma da denklik belgesi bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra Türkiye’de de çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Mezunlarımız Maliye ve Turizm Bakanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev almak kaydı ile çalışabilmektedirler.