Welcome to Kinder

No front page content has been created yet.

Üniversite Hakkında

Üniversite usulüne uygun uyguladığı reform ve yeniliklerle eğitim sisteminin bilimselleşmesinde rol oynamaktadır. Üniversite her geçen yıl başarılarını devam ettirdiği için 2005 ve 2007 yıllarında kurumsal akreditasyon sistemi uygulanmaya başlamıştır.

Neden Uluslararası Kafkas Üniversitesi

Üniversite bu hedeflerine ulaşabilmek amacı ile yüksek kalitede çalışan personele ihtiyaç duymaktadır. Üniversite kendisini kalkındırabilmek için insan gücüne ihtiyaç duyduğundan kaliteli bir eğitim programı çerçevesinde akademik eğitim vermektedir. Uluslararası hümanizm ilkelerini uygulayarak verdiği eğitim ile amaçlarına ulaşabilmek emeli ile çalışmaktadır.

Caucasus International University Offical

Telefon : Tel: 261 12 98; 294 59 92